Distribuidores

Distribuidor China

CHINA

Oxobike China
Ningbo Zhenhai Harrison vehicle co. ltd
No 89 juyuan Road, tuanqiao industrial zone
Luotuo Town, Zenhai Region, Ningbo City,
315202, Zejiang PR China
Téléphono: 00 (86) 57 486579 288 (289) (286)
info@ningbo-harrison.com